วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาในจังวัดปัตตานี มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 40 จังหวัดปัตตานี

Google Drive Image

“ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม”

— google drive