วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

โครงการส่งเสริมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดโครงการส่งเสริมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ สนามสวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 500 คน เป็นสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด บุคลากรทางด้านยุวกาชาด เจ้าหน้าที่และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี โดยมีนางพัชรี สนธิเมือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดยนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ นายกยุวกาชาด ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี


“ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม”

— google drive

QR Code หน้านี้ :
QR:  โครงการส่งเสริมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี 2566