วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดปัตตานี โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image

“ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม”

— google drive