วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกำกับติดตามให้คำแนะนำช่วยเหลือและแก้ไขในการจัดสอบของสนามสอบ ทั้งนี้ มีนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และ สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าสอบ 4,999 คน จาก 90 โรงเรียน มีจำนวนสนามสอบ 29 สนามสอบ ผลจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนามสอบปฏิบัติตามระเบียบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ศึกษาตานีประชุมหารือการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
พัฒนานวัตกรรม โครงการ IFTE พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)”