วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม

Google Drive Image