วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ และ นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี นางอภิญญา แพทย์ศรึ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม “บอกข่าวเล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สังกัด สช. และ สังกัด อปท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 3 ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 สังกัดสช. และ สังกัด อปท.
ข้อมูลผู้เข้าสอบการทตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566