วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๔ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและนางสาวกามีละ มะมิง นักวิชาการศึกษาไป ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ

Google Drive Image