วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเรียน และคณะครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “TO BE NUMBER ONE ตานีชบาบาน” ณ โรงแรม ปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “TO BE NUMBER ONE ตานีชบาบาน” จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และครูผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE

Google Drive Image Google Drive Image