วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรในทุกมิติผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมภพอุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุม

Google Drive Image