วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในงานประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้สโลแกน “TO BE ตานี สดใส เริงร่า ชบาบาน”

Google Drive Image

QR Code หน้านี้ :
QR:  เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567