วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และผู้แทน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม

Google Drive Image