วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลการคัดเลือก Best Practices นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา ระดับจังหวัด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลการคัดเลือก Best Practices นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE) ประกอบด้วย

  • รางวัลนวัตกรรมด้านการบริหารการจัดการศึกษา จำนวน 6 รางวัล
  • นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 รางวัล
  • นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวน 5 รางวัล