วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

วันที่ 25 ก.ย. 66 เวลา 08.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศธจ.ปน มอบหมายนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผอ กลุ่มอำนวยการ ประชุมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ประจำปี 2566 จังหวัดปัตตานี นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการฯ ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ