วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ อ.ยะรัง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อรับฟังรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมรับฟังรายงานผลฯ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง


ภาพกิจกรรม