วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

Google Drive Image

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนายนิรัน ดะแซ
รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการให้โอวาทและปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ประจำศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จำนวน 10 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ประกอบด้วย สวนจ้าวทะเล, หลัง มอ., สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์, หาดรูสะมิแล และลานนกกระยาง.

QR Code หน้านี้ :
QR:  ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผลการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
ศึกษา’ตานี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)
ประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดปัตตานี