วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564

ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลายของสถานศึกษาให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564 วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)
ศธจ.ปัตตานี ร่วม กิจกรรมจัดหางาน “เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง”
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการควบคุมการแพร่ระบาด ครั้งที่ 21/2565