วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรวมศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรวมศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมลานสานฝัน ชั้น 3 TK Park Pattani อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี