วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

การจัดการความรู้

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ปัตตานี) ครั้งที่ 1/2567
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ – เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. 2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แหล่เสียดินแดน 14 ครั้งยังอาลัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วีดิทัศน์เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาภรณ์พิพรรธน์ ปัตตานี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทะเบียนข้อมูลเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม