วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7333-0736
email: eduptn2560@gmail.com
Facebook Page: www.facebook.com/PattaniEduOffice