วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ติดต่อสำนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร

0-7333-0736

ที่ตั้ง

21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Email

eduptn2560@gmail.com

Social Media

www.facebook.com/PattaniEduOffice