วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี

30 พ.ย. 2564
จังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดรับทราบ และพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หากประสงค์จะนำพื้นที่ในความรับผิดชอบ/ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประสานงานและติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี และทุกอำเภอในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

25 พ.ย. 2564
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดได้ลงพื้นที่โรงเรียน/ส