วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมงาน “เสวนาการขับเคลื่อน เสริมสร้าง และพัฒนาความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

28 ธ.ค. 2565
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผล เข้าร่วมงาน “เสวนาการขับเคลื่อน เสริมสร้าง และพัฒนาความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ปัตตานี ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 ธ.ค. 2565
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ต.อ.อันธีร์ ก่ออารี ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงาน กมส.บก.สส.จชต. เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัดปัตตานี และนำมาจัดทำแผนป

การลงพื้นที่จัดทำคลิปวิดีโอ:โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา”พาน้องกลับมาเรียน” โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ของ สป.

26 ธ.ค. 2565
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางมาเรียมยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปาณิสรา อินทศิริ และนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" จังหวัดปัตตานี เพื่อนำเสนอและสร้างการรับรู้การขับ