วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี


การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 38 ไปสู่การปฏิบัติ

QR Code หน้านี้ :
QR:  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน