วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาธิการจังหวัดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2565