วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Corruption Risk Assessment Ops.Moe)แผนบริหารความเสี่ยงการใช้รถราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี


Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2023 – 34

QR Code หน้านี้ :
QR:  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566