วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา) โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยพัฒนา และดำเนินการพัฒนาฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหน่วยพัฒนาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ให้ประสานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน