วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

สาส์นอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สาส์นอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2565

โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สาส์นอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ