วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 จำนวน 628 ราย ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564