วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้แทนประเทศไทย แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

1.แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
2.แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีสมาพันธรัฐสวิส เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
3.แข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
4.แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 6 – 16 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ขอบคุณเพจ https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943/