วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 29 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : ศธ360องศา