วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ข่าวคุรุสภา – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา

ข่าวคุรุสภา – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา
รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลังเวที ชั้น 1 หอประชุมคุรุสภา