วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้”

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้”