วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR

“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR


โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ฝึกอบรมให้นักเรียนระดับมัธยมฯ ปวช./ปวส. มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอด โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม