วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา N-NET ครั้งที่ 1/2565

สทศ. – ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา N-NET ครั้งที่ 1/2565

ลิ้งค์เข้าดูผลสอบ
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3037