วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

สพฐ. – แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19