วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ว 21 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา