วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22-2564)

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22-2564)

-การกำหนดตัวชี้วัด
-รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ
-คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์

ดาวน์โหลดไฟล์รายเล่ม
@ว22/2564 (หนังสือนำ ก.ค.ศ.)
https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/V22-2564_QR_code.pdf

@คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 (ครู)
https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/1Mv9-2564.pdf

@คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 (ผู้บริหารสถานศึกษา)
https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/2Mv10-2564.pdf

@คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564 (ศึกษานิเทศก์)
https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/3Mv11-2564.pdf

@คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา สพฐ.)
https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/4Mv12-2564(spt).pdf

@คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา กศน.)
https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/5Mv12-2564(ksn).pdf

@คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา สช.)
https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/6Mv12-2564(sc).pdf

@คลิกไฟล์รวมทุกเล่มที่นี่
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIIVh4mCqssETZI&cid=BB278C7A0D1216A5&id=BB278C7A0D1216A5%2158955&parId=BB278C7A0D1216A5%2158192&o=OneUp

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ. #คู่มือวิทยฐานะPA

QR Code หน้านี้ :
QR:  คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22-2564)