วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

แต่งตั้งข้าราชการฯ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รองผอ.สพท.

แต่งตั้งข้าราชการฯ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รองผอ.สพท.