วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2565-2569
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.moe.go.th/360asean-russia-edu-action-plan/