คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร

👉👉 ดูประกาศสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/01/42321/

QR Code หน้านี้ :
QR:  คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2566 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566
คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 8 ราย
คุรุสภา ประกาศคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2566
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5 ปี 2566