วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ว13 หลักเกณฑ์และวิธีกโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)