วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การดำเนินการบริหารจัดการสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 ภายใต้สภาวการณ์โควิด 19 สังกัด สพฐ., สังกัดอาชีวศึกษา, สังกัด กศน.

หนังสือ ก.ค.ศ. ว25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการบริหารจัดการสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 ภายใต้สภาวการณ์โควิด 19 สังกัด สพฐ., สังกัดอาชีวศึกษา, สังกัด กศน.