วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานโคเซ็น