วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปดำรงแต่งตั้งตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปดำรงแต่งตั้งตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สพฐ.