วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวดี กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ลว. 10 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที้ ลิงค์ ประกาศรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 https://inspec.moe.go.th/ประกาศรางวัลพระราชทาน65/