วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564

ข่าวสทศ. สทศ. เผยแพร่ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564 แล้วที่เว็บไซต์ สทศ.

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่

ป.6 👉https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212
ม.3 👉https://www.niets.or.th/th/catalog/view/213
ม.6 👉https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214