วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖