วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งฯ มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปฏิบัติราชการแทนในการปฏิบัติราชการของ สพฐ. และกำกับดูแล 5 หน่วยงานในกำกับ

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 480/2566 สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน