วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

29 มี.ค. 2566
989

27 มีนาคม-13 เมษายน 2566 วันลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ยื่นคำร้องด้วยตัวเองต่อนายทะเบียนอำเภอ, ยื่นคำขอทางไปรษณีย์หรือยื่นคำขอผ่านทางแอปฯ Smart Vote หรือ http://election.dopa.go.th

Google Drive Image