วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

โครงสร้าง กศจ.

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

รายนามคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

รายนามคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์