วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

โครงสร้าง กศจ.

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

รายนามคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

รายนามคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

รายนามคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์