วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคา 2564 (เวลา 13.30 น ) ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการปัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้กับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สถาบันปอเนาะ และศูนย์ฯตาดีกา โดยมี นายอำเภอแม่ลาน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ศปก.อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)
ศธจ.ปัตตานี ร่วม กิจกรรมจัดหางาน “เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง”
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการควบคุมการแพร่ระบาด ครั้งที่ 21/2565