วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565

นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2565 โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ณ ห้องประชุมมหารานี ชั้น 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา